Author: Bersih 2.0

Parlimen Perlu Undi Pelan Pemulihan Negara dan Pinda Peraturan Mesyuarat untuk Membenarkan Mesyuarat Jawatankuasa Parlimen Secara Maya atau Hibrid

Kami, selaku kumpulan masyarakat madani yang menandatangani kenyataan ini, mencadangkan sidang Parlimen kali ini harus membawa dan meluluskan sebuah usul bagi Jawatankuasa Dewan dan Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat untuk mengkaji sekaligus mencadangkan pindaan peruntukan Peraturan Mesyuarat bagi membenarkan semua mesyuarat Jawatankuasa Parlimen boleh dijalankan secara maya atau hibrid. Proses pindaan Peraturan Mesyuarat ini juga perlu dilakukan […]

Parliament Needs to Vote on National Recovery Plan and Amend The Standing Orders to Allow Virtual or Hybrid Parliamentary Committees Meetings

We, the undersigned civil society groups, proposed that this Parliamentary sitting should table and approve a motion for the House Committee and the Standing Orders Committee to review, then propose amendments to the provisions of the Standing Orders to allow all Parliamentary Committees meetings to be conducted virtually or hybridly. The process of amending the […]

Revocation of Emergency Ordinances Needs Immediate Clarification from Government

We, the undersigned civil society groups, closely observed the progress of the Special Meeting of Dewan Rakyat which began yesterday. We take note of the oral reply presented by the Minister in the Prime Minister’s Department (Parliament and Law), YB Datuk Seri Takiyuddin Hassan that the 2021 Emergency Proclamation will continue in force until August […]

Pembatalan Ordinan-Ordinan Darurat Perlu Penjelasan Segera Daripada Kerajaan

Kami, selaku kumpulan masyarakat madani yang menandatangani kenyataan ini, memerhati dengan dekat perkembangan persidangan Mesyuarat Khas Dewan Rakyat yang bermula semalam. Kami mengambil maklum jawapan lisan yang dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang), YB Datuk Seri Takiyuddin Hassan bahawa Proklamasi Darurat 2021 akan terus berkuatkuasa sehingga Ogos 1 tetapi semua Ordinan Darurat […]

Semua Jawatankuasa Parlimen Patut Berfungsi Sepenuhnya dan Dibenarkan Dijalankan Secara Maya

Kami, selaku kumpulan masyarakat madani yang menandatangani kenyataan ini, berpendapat 5 hari Mesyuarat Khas Dewan Rakyat pada 26 Julai ini sangatlah tidak mencukupi untuk membahaskan pelbagai isu rakyat terutama melibatkan wabak COVID-19 yang tertangguh selama 7 bulan sejak persidangannya terakhir tahun lepas.  Kami menggesa supaya semua Jawatankuasa Tetap dan Jawatankuasa Pilihan Khas di kedua-dua Dewan […]

Hentikan Salah Guna Institusi Kerajaan Untuk Menutup Suara Membantah

Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH 2.0) merujuk kepada tuduhan yang dibuat oleh YB Syed Saddiq dan Parti MUDA pada 21 Julai bahawa pendakwaan jenayah pecah amanah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM) kerana menyeleweng dana terhadap YB Syed Saddiq adalah untuk mendesak supaya beliau menyokong kerajaan Perikatan Nasional (PN). Kami melahirkan keprihatinan serius terhadap […]

Hentikan Siasatan Terhadap Doktor, Hormati Kebebasan Bersuara

Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH 2.0) merujuk kepada kenyataan Persatuan Perubatan Malaysia yang menyatakan bahawa Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang menyiasat doktor yang terlibat dalam kempen Kod Hitam (Code Black) dan kempen Isnin Gelap (Black Monday). BERSIH 2.0 mengecam tindakan daripada pihak PDRM yang telah memulakan siasatan terhadap para doktor dan menegaskan supaya […]